Pečujeme o zemědělskou půdu tak, aby byla využívána efektivně, šetrně a přinášela dlouhodobý užitekVíce informací

V rámci investiční korporace SUR LIE spravujeme zemědělskou půdu v České republice.

Vlastníme zemědělskou půdu v řádu stovek hektarů a další nakupujeme. Soustředíme se na vybrané lokality, kde budujeme vztahy a kde můžeme díky naší práci půdu dále zhodnocovat. Zaměřujeme se na dlouhodobé držení zemědělské půdy, prodáváme pouze drobné okrajové části, které nezapadají do celkové koncepce hospodaření. Máme zájem rozvíjet nejenom pozemky samotné, ale také celý region, v němž působíme.

Naší filozofií je moderní přístup k vlastnictví zemědělské půdy. Pracujeme na aktivní správě pozemků:

  1. Půdu vykoupíme po jednotlivých pozemcích, podílech na pozemcích nebo v balících jednotlivých pozemků, kdy je možné koupit půdu za výhodných podmínek.
  2. Následně vstupujeme do jednání s hospodařícími farmáři, aktualizujeme pachtovní vztahy tak, aby byla ošetřena naše práva a hospodaření podle správné zemědělské praxe.
  3. Pracujeme na scelování jednotlivých pozemků do větších bloků, pozemky směňujeme, ať již v nájemních vztazích nebo ve vlastnictví.
  4. Staráme se o komplexní pozemkové úpravy naší půdy a optimální využití pozemků, iniciujeme změny územních plánů a dalšími kroky půdu zhodnocujeme.

Naší péčí postupně vytváříme z mnoha původně rozdrobených, nedostatečně spravovaných pozemků smysluplné, efektivně využívané celky a zároveň pozemky chráníme před nešetrným hospodařením.

Naší dlouhodobou vizí je správa pozemků o rozsahu jednotek tisíc hektarů a spoluúčast na farmaření na těchto pozemcích s pozitivními společenskými efekty v regionech naší činnosti.

V souvislosti s vyšší efektivitou správy a služeb jsme provedli sloučení společnosti APPLEBEE, s.r.o. s mateřskou společností SUR LIE, a.s.

Dne 1.12.2020 byl uskutečněn záměr fúze sloučením společnosti APPLEBEE, s.r.o. (jakožto společnosti zanikající) a společnosti SUR LIE, a.s. (jakožto společnosti nástupnické) dle ustanovení § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Společnost SUR LIE, a.s. nadále zajišťuje kontinuitu veškerých činností týkajících se správy pozemků.

Kontakt

SUR LIE, a.s.

Kaštanová 539/64
620 00 Brno

IČ:    292 63 026
DIČ: CZ29263026

Společnost je zapsána u KS v Brně, spisová značka B6290.