Jsme součástí investiční skupiny
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

Pečujeme o zemědělskou půdu tak, aby byla využívána efektivně, šetrně a přinášela dlouhodobý užitekVíce informací

V rámci investiční korporace SUR LIE spravujeme zemědělskou půdu v České republice.

Vlastníme zemědělskou půdu v řádu stovek hektarů a další nakupujeme. Soustředíme se na vybrané lokality, kde budujeme vztahy a kde můžeme díky naší práci půdu dále zhodnocovat. Zaměřujeme se na dlouhodobé držení zemědělské půdy, prodáváme pouze drobné okrajové části, které nezapadají do celkové koncepce hospodaření. Máme zájem rozvíjet nejenom pozemky samotné, ale také celý region, v němž působíme.

Naší filozofií je moderní přístup k vlastnictví zemědělské půdy. Pracujeme na aktivní správě pozemků:

  1. Půdu vykoupíme po jednotlivých pozemcích, podílech na pozemcích nebo v balících jednotlivých pozemků, kdy je možné koupit půdu za výhodných podmínek.
  2. Následně vstupujeme do jednání s hospodařícími farmáři, aktualizujeme pachtovní vztahy tak, aby byla ošetřena naše práva a hospodaření podle správné zemědělské praxe.
  3. Pracujeme na scelování jednotlivých pozemků do větších bloků, pozemky směňujeme, ať již v nájemních vztazích nebo ve vlastnictví.
  4. Staráme se o komplexní pozemkové úpravy naší půdy a optimální využití pozemků, iniciujeme změny územních plánů a dalšími kroky půdu zhodnocujeme.

Naší péčí postupně vytváříme z mnoha původně rozdrobených, nedostatečně spravovaných pozemků smysluplné, efektivně využívané celky a zároveň pozemky chráníme před nešetrným hospodařením.

Naší dlouhodobou vizí je správa pozemků o rozsahu jednotek tisíc hektarů a spoluúčast na farmaření na těchto pozemcích s pozitivními společenskými efekty v regionech naší činnosti.


Kontakt

APPLEBEE, s.r.o.

Kaštanová 64
620 00 Brno

IČ:    293 16 171
DIČ: CZ29316171

Ing. Tomáš Válka
+420 732 207 120

valka.tomas@applebee.cz

Společnost je zapsána u KS v Brně, spisová značka C77298.