Jsme součástí investiční skupiny
ÚVOD AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

Nabídka zemědělských pozemků Pelhřimov


Zemědělské pozemky 653.368 m2
Pelhřimov

Cena: na dotaz

Ve výhradním zastoupení majitele Vám představuji velmi zajímavou investiční příležitost v podobě prodeje rozsáhlých zemědělských pozemků v žádané lokalitě s dlouhou zemědělskou tradicí. Veškerá výměra, která je předmětem prodeje je propachtována zemědělci za výhodných podmínek.

Pozemky se nachází v okrese Pelhřimov (72 % výměry) a v navazujícím okrese Jihlava.

Katastry které jsou předmětem prodeje:

 • Bystrá – LV 279
 • Čejov - LV 426, LV 66, LV 321
 • Dudín - LV 267
 • Hněvkovice u Humpolce - LV 73, LV 6
 • Humpolec - LV 941
 • Jiřín - LV 145
 • Kámen u Pacova - LV 232
 • Kletečná u Humpolce - LV 227, LV 40, LV 150
 • Kojčice - LV 457
 • Křepiny - LV 304
 • Mladé Bříště - LV 360
 • Řečice u Humpolce - LV 361
 • Staré Bříště - LV 157
 • Světlice - LV 94, LV 112
 • Větrný Jeníkov - LV 829
 • Vyskytná nad Jihlavou - LV 84
 • Zachotín - LV 293

Pozemky jsou tvořeny především ornou půdou, doplněny o trvalé travní porosty a malou výměrou ostatní plochy. Veškerá výměra, tedy i ostatní plocha je propachtována zemědělci.

Pachtovní smlouva:

Stávající pachtovní smlouvy uzavřené na pozemcích dobíhají a budou končit v roce 2022. Smlouvy jsou uzavřeny s pachtovným ve výši 3 500 Kč/ha.

Na ně bude navázána nová pachtovní smlouva se Zemědělským obchodním družstvem v Herálci, uzavřená ke dni podpisu kupní smlouvy za těchto podmínek:

Účinnost pachtovní smlouvy od 1. 1. 2023,

Pachtovní smlouva zahrnuje veškerou výměru, která je předmětem prodeje,

Pachtovné ve výši 4 500 Kč/ha (celkem tedy 294 016 Kč/rok),

Platnost smlouvy na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou + pětiletou opcí na prodloužení v případě dodržování podmínek pachtovní smlouvy.

Způsob prodeje:

Prodej je možné realizovat také odkoupením 100 % podílu v nově vzniklé společnosti, která bude odštěpena od současného vlastníka, společnosti HERAGRA, s.r.o., čímž nový vlastník ušetří náklady za DNNV.

Jsem plně připraven se Vám s prodejem této zajímavé příležitosti věnovat, neváhejte mě proto pro více informací kontaktovat.

Domluvte si nezávaznou prohlídku zdarma.

Mám zájem o prohlídku zdarma


Kontakt

APPLEBEE, s.r.o.

Kaštanová 64
620 00 Brno

IČ:    293 16 171
DIČ: CZ29316171

Ing. Tomáš Válka
+420 732 207 120

valka.tomas@applebee.cz

Společnost je zapsána u KS v Brně, spisová značka C77298.